top of page
logo ASPERGON final FINAL.jpg

Παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής (job coaching) για την προετοιμασία, την ένταξη και την παραμονή στην εργασία  των ατόμων με σύνδρομο Asperger

Δράσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 δράσεις 
•    Την προσωπική αξιολόγηση των ατόμων (profiling) που θα απευθυνθούν για υποστήριξη στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται απαραίτητη και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης των υποψηφίων, των στόχων τους αλλά και το είδος της βοήθειας που επιθυμούν. Για όσους το χρειάζονται  θα προτείνεται  και ατομική  υποστήριξη (personal coaching)
•    την εκπαίδευση τους, με επιμόρφωση σε γενικά και ειδικά πεδία ενδιαφέροντος (vocational training)
•    την  ενημέρωση των επιχειρήσεων 
•    την υποστήριξη
  • o    αρχικά, μέσω του ταιριάσματος (matching) των προσφορών εργασίας που θα αποστέλλονται από τις επιχειρήσεις και των προσόντων των υποψηφίων που θα υπάρχουν στη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί
  • o    μέσω της συνοδείας του κάθε υποψηφίου (job coaching) στην αρχική φάση της διαδικασίας ένταξης του σε μια επιχείρηση
Ενημέρωση των επιχειρήσεων
 

Ποιος δεν θα ήθελε κάποιον εργαζόμενο που επιθυμεί να δουλεύει χωρίς διαλείμματα, που δεν αποφεύγει δύσκολα θέματα για να ασχοληθεί, που έχει εμμονή στο να ολοκληρώσει  αυτό που ανέλαβε, που είναι ειλικρινής,…Μάλλον όλοι, αρκεί να το γνωρίζουν. 

Οι αναφορές σχετικά με τα ποσοστά για την απασχόληση των ατόμων με σύνδρομο Asperger  είναι σχεδόν μονότονα ίδιες παγκοσμίως. Μεγάλο ποσοστό ανεργίας, συχνές αλλαγές στην εργασία, μεγάλες περίοδοι ανεργίας, διαμονή με την οικογένεια ακόμα και για ενήλικες, αποδοχές τραγικά κατώτερες των προσόντων τους …

Στόχος κύριος αυτού του προγράμματος είναι να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτόν τον πληθυσμό οι επιχειρήσεις επειδή
•    δεν γνωρίζουν σε βάθος το σύνδρομο Asperger και φυσικά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουν 
• Χαρακτηρίζονται από προκαταλήψεις στη διαδικασία πρόσληψης. Η παγκόσμια πρακτική δείχνει πως οι εταιρείες αναζήτησης στελεχών προτιμούν να προτείνουν στους υπεύθυνους προσλήψεων και ανθρώπινου δυναμικού, άτομα με λιγότερο ασυνήθιστο στυλ επικοινωνίας.  Ακόμα κι αν καταφέρει να περάσει την πρώτη αξιολόγηση, μια συνέντευξη εργασίας είναι δύσκολη υπόθεση για ένα άτομο με σύνδρομο Asperger που νιώθει άβολα ή μιλάει μονότονα. 
• Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την ομαλή ένταξη τέτοιων ατόμων χωρίς προβλήματα με /για τους υπεύθυνους τμημάτων.

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εκτός των προφορικών ενημερώσεων, θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος ένας έντυπος «οδηγός ένταξης» με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ένταξη ατόμων με σύνδρομο Asperger σε μια επιχείρηση
 

  job coaching
 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου και τις συνθήκες σε κάθε επιχείρηση, το job coaching μπορεί να αφορά σε μια πιο εντατική ή σε μια πιο διακριτική υποστήριξη. Είναι σημαντικός o ρόλος της υποστήριξη αυτής , μια που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για μια ομαλή και σταθερή ένταξη στην εργασία αλλά πολύ περισσότερο να συμβάλλει για μια μακροχρόνια συνεργασία

Ο ρόλος του job coach  είναι για να αξιολογήσει και να προωθήσει τις πραγματικές δυνατότητες και όχι τις αδυναμίες των υποψηφίων. Στα πλαίσια του προγράμματος ο ρόλος του θα περιλαμβάνει
•    Την προετοιμασία για τη συνέντευξη εργασίας, που λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ατόμων με σύνδρομο Asperger στην επικοινωνία, απαιτείται συστηματική προετοιμασία,  ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν ξεκάθαρα τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
•    την άρση των δυσκολιών, σε περίπτωση πρόσληψης, ανάμεσα στον υποψήφιο και στον μελλοντικό εργοδότη ή τον υπεύθυνο του τμήματος που θα απασχοληθεί. Είναι σημαντικό η σχέση αυτή μεταξύ τους να σταθεροποιηθεί για να ωριμάσει και η σχέση του Asperger και με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας εργασίας

 


 

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο 

bottom of page